ul. Niedziałkowskiego 24
71-410 Szczecin
tel.(0-91) 48-10-245
tel./fax. (0-91) 42-32-064

Wszelkie pytania:
oferta@px.pl